SONY索尼Magnescale测量尺控制尺磁栅尺SR127

SONY索尼Magnescale测量尺控制尺磁栅尺SR127

型号︰SR127

品牌︰原SONY现Magnescale

原产地︰中国

单价︰-

最少订量︰1 件

现在查询

产品描述

Magnescale Co.,Ltd.授权销售服务技术中心-上海迈信诺专业销售SONY索尼Magnescale测量尺控制尺磁栅尺SR127,精度6微米,分辨率0.5微米,测量行程50~1250mm 

SR127系列:

SR127-05,SR127-10,SR127-15,SR127-20,SR127-25,SR127-30,SR127-35, SR127-40,SR127-45,SR127-50,SR127-55,SR127-60,SR127-65,SR127-75,SR127-85,SR127-95,SR127-105,SR127-125

Magnescale授权国内总代理-上海迈信诺专业销售SONY索尼Magnescale测量尺控制尺磁栅尺SR127

GB系列:

GB-005ER,GB-010ER,GB-015ER,GB-020ER,GB-025ER,GB-030ER,GB-035ER,GB-040ER,GB-045ER,GB-050ER,GB-055ER,GB-060ER,GB-065ER,GB-075ER,GB-085ER,GB-095ER,GB-105ER,GB-125ER,GB-140ER,GB-160ER,GB-185ER,GB-205ER,GB-220ER

SR138系列:

SR138-005R,SR138-010R,SR138-015R,SR138-020R,SR138-025R,SR138-030R,SR138-035R,SR138-040R,S138-045R,SR138-050R,SR138-055R,SR138-060R,SR138-065R,SR138-075R,SR138-085R,SR138-095R,SR138-105R,SR138-125R,SR138-140R,SR138-160R,SR138-185R,SR138-205R,SR138-220R.

SR128系列:

SR128-005,SR128-010,SR128-015,SR128-020,SR128-025,SR128-030,SR128-035,SR128-040,SR128-045,SR128-050,SR128-055,SR128-060,SR128-065,SR128-075,SR128-085,SR128-095,SR128-105,SR128-125,SR128-140,SR128-160,SR128-185,SR128-205,SR128-220125

老型号:SR10-010R~SR10-100R,SR50-20A~SR50-205A,SR50-020R~SR50-205R,SR10-005A~SR10-125A, SR10-005S~SR10-125S,GB-5A~GB-220A;SR-721R,SR-721RD,SR721-RN,SR-761RD,SR-801,SR-801R.

Magnescale授权国内总代理-上海迈信诺专业销售SONY索尼Magnescale测量尺控制尺磁栅尺SR127

SPM上海迈信诺自动化技术有限公司(原上海机床研究所,成立于1964年)。是日本SONY制造系统株式会社(原SONY精密技术株式会社)在中国指定专业销售批发、技术服务商。专业代理SONY位移传感器、SONY检测器、SONY变送器、SONY探规、SONY数显表、SONY电缆、SONY磁栅尺、SONY 磁尺、SONY读数头、SONY光学尺、SONY光栅尺,SONY电子尺、SONY反馈尺、SONY高度规、SONY数字规等系列产品

产品图片